VI TILBYDER

BOEL Brand & Business udvikler mennesker og de virksomheder, de er en del af.

Som jeres fortrolige og strategiske sparringspartner bringer BOEL Brand & Business jeres uudnyttede potentiale I spil, så I kan udleve og udnytte jeres og virksomhedens fulde potentiale. Vi skaber primært værdi gennem bestyrelsesarbejde, men i særlige tilfælde bidrager vi også til konsulentopgaver.

Med os får I en stærk medspiller, der kommer til bordet med over 20 års erfaring inden for forretningsudvikling, strategi, branding og ikke mindst med en indgående forståelse for alle aspekter af værdikæden.

Vi provokerer, udfordrer og ikke mindst fremhæver jeres uudnyttede potentiale. Dernæst samler vi trådene og omsætter det hele til eksekverbare handlinger, der gør det muligt at føre ambitionerne ud i livet. Sammen lægger vi en strategi, der udvikler jer i den ønskede retning og udnytter hele virksomhedens potentiale.

VI TILBYDER

BOEL Brand & Business udvikler mennesker og de virksomheder, de er en del af. 

Som jeres fortrolige og strategiske sparringspartner bringer BOEL Brand & Business jeres uudnyttede potentiale I spil, så I kan udleve og udnytte jeres og virksomhedens fulde potentiale.

Vi skaber primært værdi gennem bestyrelsesarbejde, men i særlige tilfælde bidrager vi også til konsulentopgaver.

Med os får I en stærk medspiller, der kommer til bordet med 20 års erfaring inden for forretningsudvikling, strategi, branding og ikke mindst med en indgående forståelse for alle aspekter af værdikæden.

Vi provokerer, udfordrer og ikke mindst fremhæver jeres uudnyttede potentiale. Dernæst samler vi trådene og omsætter det hele til eksekverbare handlinger, der gør det muligt at føre ambitionerne ud i livet.

Sammen lægger vi en strategi, der udvikler jer i den ønskede retning og udnytter hele virksomhedens potentiale.

Strategi

G,ame changer?

Samfundet i dag udvikler sig konstant og stiller hele tiden nye krav til det at drive forretning. Måske I allerede har mærket det?

Jeres nuværende strategi er måske ikke langt fra at være den helt rigtige for jer. Men måske har den brug for et par justeringer eller tilføjelser, der sikrer, at I er agile og klar til at følge branchens udvikling?

I den anden ende af skalaen oplever I måske, at en reel ‘game changer’ har meldt sin ankomst og har rusket godt op i lige præcis jeres branche. Hvad gør I så? Her kan der være tale om et behov for markante ændringer i jeres strategi. De forandringer, denne ‘game changer’ har sat i værk, kan betyde et totalt skifte i hele branchen, hvorfor vi skal gøre jer klar til at følge med udviklingen. Ja, måske endda nå at komme foran alle de andre eller ganske enkelt skabe helt nye forretningsområder.

Hvorfor ikke selv være en game changer?

 

Udvikling starter med mennesker

Hos BOEL Brand & Business har vi har en professionel og grundig, men også simpel, tilgang til arbejdet med strategi. Vi tror nemlig på, at en strategi skal være konkret og håndgribelig for at sikre succesfuld eksekvering. Derfor får I ingen lange afhandlinger, men en forståelig og eksekverbar plan, hvor vi sammen lægger den strategi, der skaber mest værdi for jeres virksomhed. Det sikrer, at I står stærkt nu, og samtidig er klar til at reagere på fremtidige markedsvilkår.

Vi mener, at al udvikling starter med de mennesker, der skal bære det hele i mål og dermed sikre strategiens succes. Det betyder, at forankringen hos medarbejderne altid er en del af vores strategiarbejde, så alle ved, hvilken rolle de spiller, og hvad de skal agere på.

Med BOEL Brand & Business får virksomhedens øverste ledelse en stærk medspiller med et nyt udsyn, samt en fortrolig og strategisk sparringspartner.

|

Kontakt os her

Forretningsudvikling

Fremtidens vindere

Markedet er i konstant udvikling, og forbrugernes forventninger er tårnhøje. Det, vi gjorde i går, er måske ikke nok i morgen. Den hastige udvikling og forbrugernes ændrede adfærd stiller nye krav, men åbner samtidig også op for en masse nye muligheder. Mulighed for at produktudvikle, videreudvikle eller skabe helt nye koncepter og forretningsområder. Måske er der behov for at afvikle noget i jeres eksisterende forretning, måske åbnes der op for nye potentielle målgrupper?

Hos BOEL Brand & Business ser vi potentiale og muligheder i alle forandringer. Selv de forandringer vi ikke selv har valgt, og som umiddelbart ikke har en positiv indvirkning. Vi tror på, at de virksomheder, der formår at tilpasse sig forandringer og markedets nye vilkår, bliver fremtidens vindere. Derfor søger vi de nye åbninger og hjælper virksomheden med at omstille sig og udnytte al potentiale.

Vi har mange års erfaring med strategi og forretningsudvikling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Med et dybdegående indblik i hele værdikæden arbejder vi med alt fra mindre tilpasninger i forretningen til helt nye udviklinger, turnarounds og reetablering.

 

 Ny generation – nye krav

De nye generationer stiller store krav. Krav I som virksomhed er nødt til at forholde jer til. Både når de nye generationer er jeres kunder, men i særdeleshed også når de er en del af virksomhedens interne organisation. Generation X, Y og Z har forskellige kulturer, værdier og vaner. Når generationerne og deres forskellige adfærd og forventninger mødes på arbejdspladsen, stiller det store krav til ledelsen.

Vi tror på, at al succesfuld forretningsudvikling kræver forståelse, involvering og forankring i organisationen. Derfor er organisationsudvikling altid et fokusområde, når vi arbejder med udvikling af forretningen.

|

Kontakt os her

Branding

Mere end en kampagne

Med et kæmpe udvalg af brands og mange nye mærker, der hele tiden popper op, kræver det en stærk brandidentitet at være synlig og ”top of mind” hos forbrugerne.

Hos BOEL Brand & Business er branding meget mere end blot et farverigt logo, et catchy pay off og en fed SoMe-kampagne. Og vi starter et helt andet sted end i marketingafdelingen. Branding er nemlig en langvarig investering og en on-going proces, som skal gennemsyre hele virksomheden 360 grader rundt. Derfor starter branding i virksomhedens strategiske arbejde.

I vores arbejde med 360 graders branding er målet at skabe autentisk branding. Der skal være samhørighed med det, I siger, det I gør og jeres visuelle identitet. Det kræver bl.a. et kig på virksomhedens vision, værdier, kultur, brand promise, tilvalg og fravalg, hvis I skal opnå den ønskede perception hos både medarbejdere, kunder og forbrugere.

 

360 graders branding

BOEL Brand & Business giver jer en 360 graders analyse af jeres brand, markedet og konkurrenter. Sammen finder vi ind til kernen af jeres brand og definerer jeres ambitioner og potentiale.
Vi hjælper jer med at prioritere de indsatser, der giver jer de bedste forudsætninger for at opnå den ønskede position i markedet og det ønskede brand reputation. 

Vi har skabt mange nye brands og koncepter, og vi har videreudviklet, reetableret og repositioneret eksisterende brands. Vi fokuserer altid på at skabe en stærk brandidentitet, der matcher virksomhedens DNA, vision, mission, værdier og sikrer kontinuitet og genkendelighed hele vejen rundt.

 

STRATEGI

|

Game changer?

Samfundet i dag udvikler sig konstant og stiller hele tiden nye krav til det at drive forretning. Måske I allerede har mærket det?

Jeres nuværende strategi er måske ikke langt fra at være den helt rigtige for jer. Men måske har den brug for et par justeringer eller tilføjelser, der sikrer, at I er agile og klar til at følge branchens udvikling?

I den anden ende af skalaen oplever I måske, at en reel ‘game changer’ har meldt sin ankomst og har rusket godt op i lige præcis jeres branche. Hvad gør I så? Her kan der være tale om et behov for markante ændringer i jeres strategi. De forandringer, denne ‘game changer’ har sat i værk, kan betyde et totalt skifte i hele branchen, hvorfor vi skal gøre jer klar til at følge med udviklingen. Ja, måske endda nå at komme foran alle de andre eller ganske enkelt skabe helt nye forretningsområder.

Hvorfor ikke selv være en game changer?

 

Udvikling starter med mennesker

Hos BOEL Brand & Business har vi har en professionel og grundig, men også simpel, tilgang til arbejdet med strategi. Vi tror nemlig på, at en strategi skal være konkret og håndgribelig for at sikre succesfuld eksekvering. Derfor får I ingen lange afhandlinger, men en forståelig og eksekverbar plan, hvor vi sammen lægger den strategi, der skaber mest værdi for jeres virksomhed. Det sikrer, at I står stærkt nu, og samtidig er klar til at reagere på fremtidige markedsvilkår.

Vi mener, at al udvikling starter med de mennesker, der skal bære det hele i mål og dermed sikre strategiens succes. Det betyder, at forankringen hos medarbejderne altid er en del af vores strategiarbejde, så alle ved, hvilken rolle de spiller, og hvad de skal agere på.

Med BOEL Brand & Business får virksomhedens øverste ledelse en stærk medspiller med et nyt udsyn, samt en fortrolig og strategisk sparringspartner.

|

Kontakt os her

Forretningsudvikling

|

Fremtidens vindere

Markedet er i konstant udvikling, og forbrugernes forventninger er tårnhøje. Det, vi gjorde i går, er måske ikke nok i morgen. Den hastige udvikling og forbrugernes ændrede adfærd stiller nye krav, men åbner samtidig også op for en masse nye muligheder. Mulighed for at produktudvikle, videreudvikle eller skabe helt nye koncepter og forretningsområder. Måske er der behov for at afvikle noget i jeres eksisterende forretning, måske åbnes der op for nye potentielle målgrupper?

Hos BOEL Brand & Business ser vi potentiale og muligheder i alle forandringer. Selv de forandringer vi ikke selv har valgt, og som umiddelbart ikke har en positiv indvirkning. Vi tror på, at de virksomheder, der formår at tilpasse sig forandringer og markedets nye vilkår, bliver fremtidens vindere. Derfor søger vi de nye åbninger og hjælper virksomheden med at omstille sig og udnytte al potentiale.

Vi har mange års erfaring med strategi og forretningsudvikling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Med et dybdegående indblik i hele værdikæden arbejder vi med alt fra mindre tilpasninger i forretningen til helt nye udviklinger, turnarounds og reetablering.

 

Ny generation – nye krav

De nye generationer stiller store krav. Krav I som virksomhed er nødt til at forholde jer til. Både når de nye generationer er jeres kunder, men i særdeleshed også når de er en del af virksomhedens interne organisation. Generation X, Y og Z har forskellige kulturer, værdier og vaner. Når generationerne og deres forskellige adfærd og forventninger mødes på arbejdspladsen, stiller det store krav til ledelsen.

Vi tror på, at al succesfuld forretningsudvikling kræver forståelse, involvering og forankring i organisationen. Derfor er organisationsudvikling altid et fokusområde, når vi arbejder med udvikling af forretningen.

|

Kontakt os her

Branding

|

Mere end en kampagne

Med et kæmpe udvalg af brands og mange nye mærker, der hele tiden popper op, kræver det en stærk brandidentitet at være synlig og ”top of mind” hos forbrugerne.

Hos BOEL Brand & Business er branding meget mere end blot et farverigt logo, et catchy pay off og en fed SoMe-kampagne. Og vi starter et helt andet sted end i marketingafdelingen. Branding er nemlig en langvarig investering og en on-going proces, som skal gennemsyre hele virksomheden 360 grader rundt. Derfor starter branding i virksomhedens strategiske arbejde.

I vores arbejde med 360 graders branding er målet at skabe autentisk branding. Der skal være samhørighed med det, I siger, det I gør og jeres visuelle identitet. Det kræver bl.a. et kig på virksomhedens vision, værdier, kultur, brand promise, tilvalg og fravalg, hvis I skal opnå den ønskede perception hos både medarbejdere, kunder og forbrugere.

 

360 graders branding

BOEL Brand & Business giver jer en 360 graders analyse af jeres brand, markedet og konkurrenter. Sammen finder vi ind til kernen af jeres brand og definerer jeres ambitioner og potentiale.
Vi hjælper jer med at prioritere de indsatser, der giver jer de bedste forudsætninger for at opnå den ønskede position i markedet og det ønskede brand reputation.

Vi har skabt mange nye brands og koncepter, og vi har videreudviklet, reetableret og repositioneret eksisterende brands. Vi fokuserer altid på at skabe en stærk brandidentitet, der matcher virksomhedens DNA, vision, mission, værdier og sikrer kontinuitet og genkendelighed hele vejen rundt.

|

Kontakt os her

STRATEGI

Game changer?

Samfundet i dag udvikler sig konstant og stiller hele tiden nye krav til det at drive forretning. Måske I allerede har mærket det?

Jeres nuværende strategi er måske ikke langt fra at være den helt rigtige for jer. Men måske har den brug for et par justeringer eller tilføjelser, der sikrer, at I er agile og klar til at følge branchens udvikling?

I den anden ende af skalaen oplever I måske, at en reel ‘game changer’ har meldt sin ankomst og har rusket godt op i lige præcis jeres branche. Hvad gør I så? Her kan der være tale om et behov for markante ændringer i jeres strategi. De forandringer, denne ‘game changer’ har sat i værk, kan betyde et totalt skifte i hele branchen, hvorfor vi skal gøre jer klar til at følge med udviklingen. Ja, måske endda nå at komme foran alle de andre eller ganske enkelt skabe helt nye forretningsområder.

Hvorfor ikke selv være en game changer?

 

Udvikling starter med mennesker

Hos BOEL Brand & Business har vi har en professionel og grundig, men også simpel, tilgang til arbejdet med strategi. Vi tror nemlig på, at en strategi skal være konkret og håndgribelig for at sikre succesfuld eksekvering. Derfor får I ingen lange afhandlinger, men en forståelig og eksekverbar plan, hvor vi sammen lægger den strategi, der skaber mest værdi for jeres virksomhed. Det sikrer, at I står stærkt nu, og samtidig er klar til at reagere på fremtidige markedsvilkår.

Vi mener, at al udvikling starter med de mennesker, der skal bære det hele i mål og dermed sikre strategiens succes. Det betyder, at forankringen hos medarbejderne altid er en del af vores strategiarbejde, så alle ved, hvilken rolle de spiller, og hvad de skal agere på.

Med BOEL Brand & Business får virksomhedens øverste ledelse en stærk medspiller med et nyt udsyn, samt en fortrolig og strategisk sparringspartner.

|

Kontakt os her

Forretningsudvikling

Fremtidens vindere

Markedet er i konstant udvikling, og forbrugernes forventninger er tårnhøje. Det, vi gjorde i går, er måske ikke nok i morgen. Den hastige udvikling og forbrugernes ændrede adfærd stiller nye krav, men åbner samtidig også op for en masse nye muligheder. Mulighed for at produktudvikle, videreudvikle eller skabe helt nye koncepter og forretningsområder. Måske er der behov for at afvikle noget i jeres eksisterende forretning, måske åbnes der op for nye potentielle målgrupper?

Hos BOEL Brand & Business ser vi potentiale og muligheder i alle forandringer. Selv de forandringer vi ikke selv har valgt, og som umiddelbart ikke har en positiv indvirkning. Vi tror på, at de virksomheder, der formår at tilpasse sig forandringer og markedets nye vilkår, bliver fremtidens vindere. Derfor søger vi de nye åbninger og hjælper virksomheden med at omstille sig og udnytte al potentiale.

Vi har mange års erfaring med strategi og forretningsudvikling på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Med et dybdegående indblik i hele værdikæden arbejder vi med alt fra mindre tilpasninger i forretningen til helt nye udviklinger, turnarounds og reetablering.

 

Ny generation – nye krav

De nye generationer stiller store krav. Krav I som virksomhed er nødt til at forholde jer til. Både når de nye generationer er jeres kunder, men i særdeleshed også når de er en del af virksomhedens interne organisation. Generation X, Y og Z har forskellige kulturer, værdier og vaner. Når generationerne og deres forskellige adfærd og forventninger mødes på arbejdspladsen, stiller det store krav til ledelsen.

Vi tror på, at al succesfuld forretningsudvikling kræver forståelse, involvering og forankring i organisationen. Derfor er organisationsudvikling altid et fokusområde, når vi arbejder med udvikling af forretningen.

|

Kontakt os her

Branding

Mere end en kampagne

Med et kæmpe udvalg af brands og mange nye mærker, der hele tiden popper op, kræver det en stærk brandidentitet at være synlig og ”top of mind” hos forbrugerne.

Hos BOEL Brand & Business er branding meget mere end blot et farverigt logo, et catchy pay off og en fed SoMe-kampagne. Og vi starter et helt andet sted end i marketingafdelingen. Branding er nemlig en langvarig investering og en on-going proces, som skal gennemsyre hele virksomheden 360 grader rundt. Derfor starter branding i virksomhedens strategiske arbejde.

I vores arbejde med 360 graders branding er målet at skabe autentisk branding. Der skal være samhørighed med det, I siger, det I gør og jeres visuelle identitet. Det kræver bl.a. et kig på virksomhedens vision, værdier, kultur, brand promise, tilvalg og fravalg, hvis I skal opnå den ønskede perception hos både medarbejdere, kunder og forbrugere.

 

360 graders branding

BOEL Brand & Business giver jer en 360 graders analyse af jeres brand, markedet og konkurrenter. Sammen finder vi ind til kernen af jeres brand og definerer jeres ambitioner og potentiale.
Vi hjælper jer med at prioritere de indsatser, der giver jer de bedste forudsætninger for at opnå den ønskede position i markedet og det ønskede brand reputation.

Vi har skabt mange nye brands og koncepter, og vi har videreudviklet, reetableret og repositioneret eksisterende brands. Vi fokuserer altid på at skabe en stærk brandidentitet, der matcher virksomhedens DNA, vision, mission, værdier og sikrer kontinuitet og genkendelighed hele vejen rundt.

|

Kontakt os her

KONTAKT

BOEL Brand & Business

Brønsoddevej 12 / 7120 Vejle Øst

+45 28 83 51 31

lena@boelbrandbusiness.com

Cvr nr: 38495585

KONTAKT

BOEL Brand & Business

Brønsoddevej 12 / 7120 Vejle Øst

+45 28 83 51 31

lena@boelbrandbusiness.com

Cvr nr: 38495585

KONTAKT

BOEL Brand & Business

Brønsoddevej 12/ 7120 Vejle Øst

+45 28 83 51 31

lena@boelbrandbusiness.com

Cvr nr: 38495585